За нас

Доц. д-р Тодор Илиев Тодоров, дм - роден е др. тодор тодоров през 1950 г. в град Варна. Завършил е Немска езикова гимназия и Медицински университет в град Варна. Работил е ортопедия и хирургия по разпределение в град Кубрат, а от 1980 г. е научен сътрудник в Клиника по Физикална терапия и Рехабилитация в МБАЛ Света Марина - Варна. От 1990 г. доц. Тодоров е ръководител на посочената клиника. През 1989 г. защитава дисертация на тема „Проучване ефекта на мануалната терапия цервикокраниални и цервикални блокажи”, а през 1993 г. е избран за доцент. Доц. Тодоров е специализирал Мануална медицина при проф. Левит в Прага през годините 1985-1987. От 2001 г. е президент на БДММ (Българско Дружество по Мануална Медицина), което през 2003 г. е прието за представляващо България дружество в Световната Асоциация по Мануална Медицина (FIMM). През годините БДММ организира редовни сбирки на членовете на дружеството съпроводени от лекции и демонстрации както и международни workshop сбирки във Варна, където гост лектори са световно известни мануални терапевти. От 2009 г. са подновени националните учебни курсове по мануална медицина под егидата на Медицински университет - Варна с учители доц.Краев и доц.Тодоров. През 2005 г. доц. Тодоров издава самостоятелен учебник др. тодор тодоров „Мануална Медицина - Диагностика и Терапия”, който през 2008 е издаден в Турция и на практика е първият български учебник по Мануална Медицина издаден в чужда страна. Доц. Тодоров е член на редакционната колегия на списание „Физикална Медицина, Рехабилитация и Здраве”, както и делегат на България на годишните асамблеи на FIMM в качеството си на президент на БДММ.

 

 

 

 

Д-р Илия Тодоров Тодоров - роден е през 1976 г. в град др. илия тодоров Варна. Завършил е Английска езикова гимназия и Медицински университет в град Варна. От 2002 г. е асистент в клиника по Физиотерапия и Рехабилитация. От 2003 г. е докторант, а от 2007 г. - старши асистент. През 2006 г. успешно завършва националните курсове по Мануална Медицина с учители доц. Краев и доц. Тодоров, след което започва практика като мануален терапевт. През декември 2006 защитава специалност по Физикална Медицина и Рехабилитация. От март 2009 специализира Мануална Медицина при д-р фон Хайман и д-р Витих в Хановер, Германия като участва в официалните курсове на DGMM (Германско Дружество по Мануална Медицина). До декември 2009 има 11 научни публикации в различни специализирани издания. Секретар на БДММ.