Адрес за записване на часове и контакти

България, Варна, 9002
бул. Цар Освободител № 70

е-мейл: contactattodorov-doctor.com

доц., д-р Тодор Илиев Тодоров, дм
тел.: 052/659-339
Мобилен: 0876/259-800

д-р Илия Тодоров Тодоров
Мобилен: 0898/654-365

Karta