Речник

Световната асоциация по Мануална Медицина се нарича FIMM (Federation Internationale de Medecine Manuelle). През последните години специализирана комисия от изявени специалисти по Мануална Медицина изготви речник на термините от нашата специалност. На вашето внимание предоставям по-важните от тях:

 • Нормална подвижност (мобилност) - нормалната физиолигична подвижност зависеща от височина, пол и възраст на индивида.
 • Хипермобилитет - повишение в подвижността (мобилността) резултат от наследствени, конституционални, структурни или функционални промени в ставите и меките тъкани
 • Хипомобилитет - намалена подвижност (мобилност) в резултат на структурни и/или функционални промени в ставите и меките тъкани
 • Ставна игра (joint play) - пасивен обем на движение на става с отчитане на съпротивата в крайната фаза. Усещането в крайната фаза на движение зависи от структурата на тъканта.
 • Ставна дисфункция - промяна във физиологичната ставна функция в смисъл на хипо- или хипермобилитет. Мануалната медицина са занимава  с лечението на обратимата периферна ставна дисфункция.
 • Блокаж - обратим ставен хипомобилитет включващ ограничена или напълно загубена ставна подвижност. Блокажът може да присъства в една или няколко посоки на движение.
 • Изходна позиция - начално положение на пациента и лекаря за започване на мануална терапия
 • Заключваща позиция - позиция на става при която нейното движение в посоката на мобилизация е максимално блокирано. Постига се при максимално разминаване на ставните повърхности и съпротивата на меките тъкани при разтягане.
 • Заключване - процедурата на постигане на заключваща позиция с цел предотвратяване на нежелани движения в съседни стави (сегменти)
 • Мобилизация - пасивно, бавно и обикновенно повтарящо се движение с нарастваща амплитуда (обем) целящо увеличаване на ограничена ставна подвижност
 • Манипулация - техника на лекуване на стави посредством бърз, внезапен тласък с малки сила и амплитуда
 • Тракция - прилагане на надлъжно теглене целящо раздалечаване на анатомични структури една от друга
 • Пасивно движение - промяна в позицията на пациента при пълно отпускане от негова страна,  причинена от лекаря
 • Соматичен - телесен, отнасящ се до тялото