За физиотерапията

 Физиотерапията или физикалната медицина са физиотерапия аналогични понятия, като по-правилно от съвременна гледна точка е второто от тях. Тя включва всички възможни лечебни въздействия и ефекти на т.нар. естествени (слънце, вода,въздух, кал и др.) и преформирани (т.е. променени в определена степен) фактори върху човека. Тук се включват терапията с различни видове токове, магнитотерапията (извоювала си в последно време прозвището „подмладяваща терапия”), ултразвуковата терапия, лазертерапия, конвенционалното светлолечение, термотерапията (включваща парафинолечение и др.), водолечението, балнеолечението (лечение с минерални води), кинезитерапията (лечение с движение), инхалационна терапия и др.. В този ред на мисли мануалната медицина също спада към физикалната медицина.Основен плюс на физикалната терапия е неината физиологичност - тя използва изцяло наличния ресурс на човешкия организъм, когото модулира и стимулира с цел справяне физиотерапия 2 с наличното заболяване. При нея изцяло липсва токсичния момент, характерен за така масовата медикаментозна терапия, а също така и риска от внасяне на инфекция в организма, характерен за инжекционното приложение на медикаменти, тук е елиминиран изцяло. Физикалната медицина е щадяща организма, като редките случаи на влошаване и реакции от страна на пациента са обикновенно свързани с предозиране или неправилно приложение. При остри  състояния приложението на физикалната медицина е ограничено, с изключение на криотерапията (студолечение, лечение с лед). В подострите и хронични стадии на различните заболявания физикалните процедури се прилагат под формата на комбинации от 2 или 3 процедури на ден в рамките на 2 или 3 седмици. Лечебният ефект обикновенно настъпва плавно, постепенно, като обикновенно се доразвива в рамките на последващите курса 10 до 15 дни. При  хроничните заболявания подобрението на пациентите се задържа с месеци, а понякога и с години, особено ако пациента привежда профилактични курсове ежегодно. Профилактиката излиза на преден план в съвременната физикална медицина, тъй като именно тогава тя е максимално ефективна при минимални срокове за лечение. Ранното откриване дори на минимална симптоматика при пациента и нейната адекватна интерпретация изискват една отлична подготовка от страна на лекаря-специалист. От изключително голяма важност при апаратната физиотерапия е точното центриране, което е гаранция за постигане на максимален лечебен ефект. Използването на най-съвременна апаратура позволява максимално прецизна дозировка, както и едновременното прилагане на няколко физикални фактора. апаратура за физио терапия При правилно приложение физикалната медицина е в състояние да осигури едно по-добро качество на живот на хилядите пациенти с хронични заболявания от всякакъв характер. И най-накрая - риска при спазване на принципите на физикалната медицина за пациента са близки до нула, което съвсем не е така при медикаментозната терапия и оперативното лечение.