Услуги

Нашият  център предлага следните специализирани услуги:

  1. Лекарски преглед (Мануална диагностика)
  2. Мануална терапия на шиен отдел
  3. Мануална терапия на гръден отдел
  4. Мануална терапия на поясен отдел
  5. Мануална терапия на сакроилиачни стави
  6. Мануална терапия на периферни стави
  7. Изготвяне на физиотерапевтични и рехабилитационни програми за лечение по съвременни методики, включващи нискочестотни токове, средночестотни токове, инфрачервен лазер, ултразвук, магнит и др.

Комбинацията от Мануална Медицина и Физиотерапия е доказала своята ефективност при редица заболявания, като дископатии, дискови хернии, радикулити, периартрити, артрозна болест (коксартроза, гонартроза, спондилартроза и др.), миогелози, следфрактурни състояния, сколиози и много други. Своевременното отстраняване на блокажите на ставите е необходима предпоставка за ефективността на физиотерапията като методика. Оставянето на блокаж без лечение в дългосрочен план е изключително неблагоприятно. След няколо седмици острият блокаж се превръща в хроничен, което означава, че дори и след наместване вероятността от повторно блокиране на ставата е висока. В тези случаи се налага ежеседмично проследяване на пациентите до пълното отстраняване на блокажите. Възникващото в зоната на блокажа асептично възпаление е рисков фактор за започване на артрозна болест при продължителна липса на лечение. В повечето случаи артрозната болест за няколко години довежда до структурни промени в ставата, които са невъзвратими и увреждат ставната функция.